Home » Doel

Wijkraad Apeldoorn Zuid

Als wijkraad vormen wij de schakel tussen bewoners uit Apeldoorn Zuid en de gemeente Apeldoorn. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid van onze wijk en komen wij op voor de belangen van onze bewoners. De belangenbehartiging heeft betrekking op verschillende maatschappelijke (beleids) terreinen, zoals bouwen en wonen, vrije tijd, verkeer en vervoer, communicatie, zorg, welzijn en veiligheid


Dagelijks bestuur

Ons dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het dagelijks bestuur coördineert de vereniging en bereidt de vergaderingen voor. Wij zijn nog op zoek naar uitbreiding voor het dagelijks bestuur, zodat we uiteindelijk nog twee algemene bestuursleden kunnen toevoegen. 


"Het bestuur vergadert maandelijks en de verslagen van de bestuursvergadering liggen voor belangstellenden ter inzage op ons kantoor in Buurthuis Maasstraat."


Vind onze Facebookpagina leuk.