Home » Bestuur

                Theo Huts                          Alie Mulder                       John Langen                            Hans Schoenmaker.

Bestuur wijkraad Apeldoorn Zuid

 


"Het bestuur vergadert maandelijks en de verslagen van de bestuursvergadering liggen voor belangstellenden ter inzage op ons kantoor in Buurthuis Maasstraat."


Alie Mulder

voorzitter

Daar ik ben geboren en getogen in Apeldoorn Zuid, ligt me deze wijk na

aan het hart. Ik vind het daarom heel fijn dat ik via de wijkraad wat
voor deze wijk kan betekenen. Door mijn rol als voorzitter bij de
wijkraad heb ik contact met veel mensen uit de wijk en de gemeente. Ik
probeer daarin de verbindende factor te zijn.

Ik doe het natuurlijk niet alleen maar met hulp van drie geweldige
collega's die mij steunen en adviseren. Samen willen wij, ondanks dat
veel mensen met plezier in Zuid wonen, luisterende oren zijn voor
diegene die dat niet zo ervaren. En ook voor hen Zuid tot een
prettiger woongebied te maken.

Als u denkt ook wat voor de wijk Zuid te willen doen, nodig ik u van
harte uit om eens te komen praten onder het genot van een kopje
koffie. Woensdagmiddag  zijn we te vinden in dok Zuid van 14:00 tot
16:00 uur. Maar u kunt ook een afspraak maken voor een ander tijdstip.
Via mail: info@wijkraadapeldoornzuid.nl 

 

 

Theo Huts

secretaris

Even voorstellen. Mijn naam is Theo Huts en sinds enkele maanden ben ik actief in het bestuur van
de wijkraad. Sinds een dikke tien jaar woon ik in Apeldoorn en omdat ik voor mijn werk vaak met de
trein reis, ben ik toen in Zuid gaan wonen op loopafstand van het station. Nadeel van buiten je stad
werken, is dat je je eigen stad en buurt nooit goed leert kennen. Toen ik in het voorjaar van de
vacature van secretaris bij de wijkraad Apeldoorn Zuid hoorde, leek me dit een goed moment om
twee vliegen in één klap te slaan. Ik leer op deze manier Zuid goed kennen en als secretaris kan ik wat
terugdoen voor de wijk. Na enkele maanden kan ik concluderen dat we een klein bestuur hebben,
dat heel actief is, maar dat we met zijn allen nog veel werk hebben te verzetten om de wijkraad weer
goed op de kaart te zetten. Met het enthousiasme waarmee nu wordt gewerkt, moet dit zeker
lukken.

 

John Langen

penningmeester

 

Als Indische Nederlander, zoon van een oud-KNIL militair in 1950 vanuit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland gerepatrieerd. Sinds 1958 woonachtig in Apeldoorn. Een groot deel hiervan in Apeldoorn-Zuid.

Tot mijn pensionering in 2014 als technicus werkzaam geweest. In het verenigingsleven 36 jaar als bestuurder/penningmeester van vereniging AMCA (Auto Mobiel Club Apeldoorn) bezig geweest.

Na mijn aantreden in oktober 2017 wil ik samen met de medebestuursleden, mij inzetten voor de leefbaarheid in onze wijk.

 

Hans Schoenmaker

bestuurslid


Sinds 2014 woon ik in De Heeze en zet ik mij in voor een goede en prettige woonomgeving.
De Wijkraad is een belangrijke schakel tussen inwoners en diverse instanties die in de wijk actief zijn. De overheid verwacht ook dat de inwoners steeds meer zelf regelen. De wijkraad kan bij uitstek de brug slaan tussen bewoners en gemeente op het gebied van leefbaarheid.
Naast mijn activiteiten voor de wijkraad ben ik nog actief binnen een aantal andere besturen, waardoor ik meteen de verbinding daarmee tot stand kan brengen.
Het is leuk om te ervaren dat de bestuursleden van de wijkraad elkaar ondersteunen bij dit belangrijke vrijwilligerswerk.
Ik ben 63 jaar, ongehuwd, met een dochter van 28 jaar.
Mijn werkervaring ligt met name op het gebied van logistiek, organisatie en IT. Zowel in binnen als buitenland heb ik diverse functies bekleed.