Wijkraad Apeldoorn-Zuid

Wijkraad Apeldoorn Zuid

Als wijkraad vormen wij de schakel tussen bewoners uit Apeldoorn Zuid en de gemeente Apeldoorn. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid van onze wijk en komen wij op voor de belangen van onze bewoners. De belangenbehartiging heeft betrekking op verschillende maatschappelijke (beleids) terreinen, zoals bouwen en wonen, vrije tijd, verkeer en vervoer, communicatie, zorg, welzijn en veiligheid


Bericht: 6 december 2017


Bestuurwijkraad.jpg

 

BELANGRIJK NIEUWSBERICHT:

Bericht: 17 november 2017

Mogen wij ons even voorstellen:

vlnr: Francis Mulder (voorzitter), John Langen (penningmeester), Alie Mulder.

 

Op 24 oktober 2017 zijn wij unaniem gekozen als nieuw bestuur voor de Wijkraad Apeldoorn Zuid. Na een paar dagen van felicitaties en lieve berichten wordt het nu menens en hebben wij de eerste stappen gezet.
Wij vinden het prettig langs deze weg iedereen te bedanken voor het gestelde vertrouwen.


Heeft u een idee voor een leuke activiteit in uw buurt? Klop vooral bij ons aan voor advies of een eventuele bijdrage. Wij vinden het leuk om u te helpen met de organisatie.

Misschien vindt u het ook leuk om het bestuur te versterken? We zijn nog op zoek naar een secretaris.  Of wilt u voor een bepaalde periode mee denken of actief zijn? Wij gaan dan graag met u in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Schroom vooral niet, wij staan open voor ideeën om de leefbaarheid en het contact in de buurt te versterken.

Vanaf 1 november jl. zijn wij elke woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur aanwezig in het kantoor van de Wijkraad in Dok Zuid. Loop gerust eens binnen voor een kopje koffie en maak kennis met ons!
U kunt ons ook per mail bereiken op: info@wijkraadapeldoornzuid.nl

 

Bericht: december 2016

Gezien de huidige werk situatie van de vereniging Wijkraad Zuid vinden de functionerende bestuursleden en de bezetting van het Meldpunt het noodzakelijk om u hierover in te lichten.

Met onze huidige bezetting kunnen wij niet veel meer voor u betekenen gezien de doelstelling van onze Wijkraad.

Daar het dagelijks bestuur van de Wijkraad Zuid nog maar uit 1 enkele functionerend bestuurslid bestaat en de Interim Voorzitter niet verder wil functioneren als Voorzitter of als bestuurslid houdt de Wijkraad volgens de statuten van onze vereniging op te functioneren.

 

Wij zijn ook niet meer instaat om de lopende zaken, laat staan nieuwe punten voor u te behartigen. De Gemeente Apeldoorn heeft een externe consultant ter begeleiding aangeboden en deze begeleiding is inmiddels met goedkeuring van de voormalige Interim Voorzitter en de Bestuursleden gestart. De bedoeling is om te komen tot een voorstel hoe de Wijkraad in de nabije toekomst weer zal kunnen functioneren in een werkbare bezetting met voldoende professionele en enthousiaste vrijwilligers.

De huidige situatie doet ons verdriet omdat we momenteel dus helaas niet meer in staat zijn om u als bewoner en lid van de Wijkraad goed van dienst te kunnen zijn.

 

Het Meldpunt van de Wijkraad zal voorlopig minimaal 1 halve dag per week bezet blijven om post, telefoon en mail af te handelen. In zake van meldingen kunnen wij voor u weinig actie ondernemen, anders dan u adviseren over hoe u verder zou kunnen handelen. In het algemeen adviseren wij u, om meer direct zaken te doen met de betreffende instanties. Zoekt u actieve ondersteuning van een collectief, dan adviseren wij u om u te wenden tot een eventuele organisatie actief in uw buurt, zodat u toch vertegenwoordigd kunt worden door een organisatie om uw belangen te ondersteunen bij de Gemeente en andere instanties.

 

Mocht u gezien deze situatie de behoefte hebben aan een “bijzondere algemene ledenvergadering” dan zullen wij deze organiseren of helpen te organiseren. Daarnaast is het uiteraard zo, dat zodra duidelijk is in welke vorm met welke vertegenwoordigers en wanneer de Wijkraad wel weer kan functioneren, dit met u gedeeld zal worden in een extra algemene ledenvergadering.

 

Voor reacties op deze mededeling kunt u zich richten tot het Meldpunt van de Wijkraad Zuid. Uw reacties zijn waardevol en zullen worden betrokken in het voorstel voor het functioneren van de Wijkraad in de toekomst.

 

Met vriendelijke groet.

Het Wijkraad team.