Wijkraad Apeldoorn-Zuid

Wijkraad Apeldoorn Zuid

 


Einde wijkraad Apeldoorn Zuid.

In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de wijkraad Apeldoorn Zuid van woensdag 20 oktober 2021 in het buurthuis Maasstraat hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met de opheffing van de vereniging. Door de wijziging van de gemeentelijke regelingen voor burgerparticipatie in Apeldoorn is vanaf januari 2021 geen structurele subsidie meer beschikbaar voor de wijkraad Apeldoorn Zuid. Alleen op buurtraadniveau is subsidiering mogelijk. Vanuit de wethouder en de gemeenteraad is ook niet ingegaan op ons voorstel voor een overgangssituatie in Zuid waarbij de huidige wijkraad blijft bestaan tot een structuur van buurtraden in Zuid is opgezet. Dan houdt het voor ons dus op.

Conform de statuten van de vereniging treden de nu zittende bestuurders op als vereffenaars en zorgen zij voor de afhandeling van alle (financiële) zaken. In 2021 willen we nog een Sinterklaasfeest voor kinderen in Zuid houden en worden in december ook nog een keer kerstbakjes gemaakt. Tenslotte hopen we in 2022 nog één keer het Zuiderparkfestival te kunnen organiseren.

Met grote spijt voor de opheffing bedankt het huidige bestuur iedereen die zich in het verleden op welke wijze dan ook ooit heeft ingezet voor de wijkraad Apeldoorn Zuid. Het gaat jullie allemaal goed.Wijkraad Apeldoorn Zuid: Ledenvergadering op 20 oktober 2021 over opheffing

Het bestuur van de wijkraad Apeldoorn Zuid nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze wordt gehouden op woensdag 20 oktober 2021 in de grote zaal van het buurthuis Maasstraat. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijk drankje.

Alle leden ontvangen in de maand oktober nog een schriftelijke uitnodiging inclusief de agenda. Van belang zijnde jaarstukken zijn in te zien op de website van de wijkraad www.wijkraadapeldoornzuid.nl onder het kopje “Dossiers”.

Naast de behandeling van de jaarstukken 2020, staat met name het voorstel van het bestuur op de agenda om de vereniging op te heffen. Door de nieuwe regelgeving op het gebied van burgerparticipatie per 1 januari 2021 in de gemeente Apeldoorn, krijgt de wijkraad Apeldoorn Zuid geen structurele subsidie meer. In de ALV van november 2020 is door het zittende bestuur gevraagd of er leden zijn die in de nieuwe structuur willen doorgaan met de vereniging. Destijds hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Daarop heeft het bestuur toen aangekondigd om in beperkte bezetting over te gaan tot een afbouwfase en vanaf 1 januari 2021 niet langer meer op te treden als belangenbehartiger van de bewoners in Zuid. In de komende ALV van 20 oktober 2021 gaan we aan de leden vragen om in te stemmen met de formele opheffing van de vereniging wijkraad Apeldoorn Zuid.

Na vele jaren van inzet voor de wijk in diverse samenstellingen komt er zo een einde aan de wijkraad. Komt dus allemaal nog voor een laatste keer, al was het maar voor een slottoast.


13 februari 2021. Zuiderpark winterpret.


Einde Wijkraad Apeldoorn Zuid: ja!

Einde vereniging: nee!

 

Door wijziging van de gemeentelijke subsidieregeling voor dorps- en wijkraden komt de wijkraad Apeldoorn Zuid niet meer in aanmerking voor een structurele gemeentelijke subsidie. Het bestuur heeft daarom niet anders kunnen besluiten, dan onze rol als formele wijkraad te beëindigen. Vanaf 1 januari 2021 treden wij niet meer op als intermediair tussen Zuid en de gemeente Apeldoorn en andere organisaties actief in de wijk.

 

De vereniging “Wijkraad Apeldoorn Zuid” bestaat nog wel. Zoals toegezegd in de algemene ledenvergadering (ALV) van 25 november 2020 zal een afgeslankt bestuur ervoor zorgen dat het ons resterende eigen vermogen op een zo goed mogelijk manier in en voor Zuid zal worden ingezet. We hopen dat we in de loop van 2021 weer een normale ALV kunnen houden, waarin we weer in overleg kunnen met onze leden.

 

Wanneer u nu vragen heeft voor de gemeente Apeldoorn dan kan de wijkraad Zuid u dus niet meer helpen. U kunt rechtstreeks terecht bij de volgende gemeentelijke wijkambtenaren Zuid:

 

Voor openbare ruimte, groen, straten, trottoirs, verkeer, parkeren, openbare verlichting etc:

Patrick Hulshof

Gemeente Apeldoorn

Regisseur Openbare Ruimte ZW a.i.

+31 614220421 Mobiel

p.hulshof@apeldoorn.nl

 

 

Of de wijkbeheerder:

Henk Korts

Gemeente Apeldoorn

Wijkbeheerder

+31 6 48205878 Mobiel

h.korts@apeldoorn.nl

 

Voor overige zaken die niet over de openbare ruimte gaan:

 

Alan Wemmenhove

Gemeente Apeldoorn

Gebiedsmanager Zuidwest

+31615881798

a.wemmenhove@apeldoorn.nl

 

 
Algemene Ledenvergadering.

Zie de nieuwe uitnodiging.

Woensdag 25 november 2020 om 19.30 uur.

Door alle corona-beperkingen zal de vergadering langs digitale weg plaats vinden.

Klik hier voor de uitnodigingbrief van 18 november.


De geplande Algemene Ledenvergadering in

De Hofstad, van de Wijkraad Apeldoorn Zuid op

21 oktober 2020

gaat vanwege coronamaatregelen

NIET DOOR.


Laatste nieuws wijkraad Apeldoorn Zuid

Cycling4School De Fakkel.

maandag 21 tot en met vrijdag 25 september 2020LOOP of FIETS: dan verdien je iets! Vaker met de fiets of lopend naar school en nog beloond worden ook! Daar draait het om bij de Cycling4School-actieweek bij De Fakkel. Dat leidt tot een prettigere schoolomgeving, een veiligere buurt en blijere kinderen

Waarom de actieweek Cycling4School?
Meer lopen en fietsen is gezond, zeker in coronatijd. En het maakt de situatie rond basisschool De Fakkel er overzichtelijker op. Met minder auto’s door de Roerdompweg wordt het veiliger voor de kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s, oppassen en verzorgers. Cycling4School is een project van de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland, samen met twee basisscholen: De Fakkel en Passe-Partout. Zie www.Cycling4School.nl.

Wanneer en wat houdt de Cycling4School-actieweek in?
In de week van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september werkt basisschool De Fakkel aan de actieweek Cycling4School. In de laatste nieuwsbrief gaat de school al in op de samenwerking (zie https://fakkel.pcboapeldoorn.nl/media/11770/nieuwsbrief-28-augustus-2020.pdf). In de actieweek vragen we alle haal- en brengers de kinderen zoveel mogelijk met te voet of per fiets naar school te gaan. Of, als het niet anders kan, de auto op afstand te parkeren. Zo sparen de kinderen samen voor een geldbedrag, waarmee de school later projecten of acties rond veiliger verkeer, klimaat en meer bewegen kan doen.

Wat betekent dat voor u, als buurtbewoner of ouder/verzorger?
In de week van 21-25 september sluiten we de Roerdompweg in de ochtenden en middagen met hekken af voor autoverkeer, bij het aan- en uitgaan van de school. Zo wordt de Roerdompweg een Schoolstraat. Dan organiseert de school in en rond de school verschillende activiteiten rond verkeersveiligheid, meer bewegen en lekker kunnen spelen.
Wanneer is de Roerdompweg afgesloten?
- Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.15 – 8.45 uur en van 14.00 – 14.30 uur.
- Op woensdag 23 september is de Roerdompweg de hele dag van 8.15 – 17.00 uur het domein van de kinderen en kunnen ze lekker buiten spelen.
- En op vrijdag van 8.15-8.45 uur en van 13.45 - 14.15 uur (school sluit dan om 14 uur)
Dat betekent, dat fietsers en voetgangers de Roerdompweg wel in mogen, maar auto’s niet (met uitzondering van bewoners van de Roerdompweg of ouders/verzorgers met een reden).

Wilt u daarmee als ouder/verzorger of buurtbewoner rekening houden?
Zo draagt ook u bij aan een veiligere buurt voor de kinderen! Vast bedankt.

Meer weten over Cycling4School?
Pak in de actieweek vaker de fiets of loop, met de kind(eren) naar school. Of parkeer de auto wat verder van de schoolingang en loop het laatste stukje.. De leerkrachten leggen in de klas vast hoe de kinderen naar school zijn gekomen. Tijdens de actieweek besteedt de school op meer manieren aandacht aan bewegen en veiliger en duurzamer verkeer: een mooi ontdek- of bespreekonderwerp en klimaatverandering is voor jongeren en kinderen een heel actueel onderwerp. Ook voor thuis. Scholen die eerder meededen, laten zien dat het werkt. Samen lopen of fietsen is gezellig, goed voor het milieu en de gezondheid én kinderen doen ervaring op in het verkeer. Dat is belangrijk voor later, als kinderen zélf naar de middelbare school fietsen. Kijk ook eens op www.Cycling4School. Zo werken ouders, kinderen, scholen én provincie en gemeente samen aan duurzamer vervoer naar school, een veiligere schoolomgeving en gezondere en bewustere kinderen. Dat is de echte winst: twee keer per dag 10 minuten gratis bewegen en nul CO2!

Cycling4School is een gezamenlijk project van provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, De Fakkel, Het Passe-Partout en SOAB adviseurs. Vragen? www.cycling4school.nl of mail (info@soab.nl) of bel met SOAB Adviseurs (076 521 3080).


Woensdag 2 september 2020.

Themabijeenkomst Regionale Energiestrategie: nieuwe zonneparken en windmolens in ons landschap. 

De gemeente Apeldoorn organiseert op woensdag 2 september een bijeenkomst over de RES in Apeldoorn. Hier hoort u meer over de RES en kunt u uw mening geven. Lees meer over de themabijeenkomst Regionale Energiestrategie of meld u direct aan.


Einde wijkraad Apeldoorn Zuid?

De gemeente Apeldoorn heeft vergevorderde plannen om de burgerparticipatie vanaf 2021 op een andere manier vorm te geven. Gekozen is voor zogenaamd "gebiedsgericht werken". In een overleg afgelopen woensdag van het bestuur van de wijkraad Apeldoorn Zuid met de gemeentelijke wethouder burgerparticipatie, Wim Willems, werd duidelijk dat deze nieuwe aanpak met name voor Apeldoorn Zuid grote gevolgen heeft.

In de voorgestelde plannen wordt Zuid opgedeeld in 8 buurten en in deze buurten moeten bewoners zich organiseren om een beroep te kunnen doen op gemeentelijke financiële ondersteuning. De wijkraad in zijn huidige vorm met activiteiten voor geheel Zuid komt niet meer voor in deze plannen.

In het overleg met de wethouder hebben we geprobeerd hem duidelijk te maken dat in Zuid geen structuur bestaat van buurtraden en dat het in het (recente) verleden ook niet is gelukt om dit van de grond te krijgen. Vandaar de structuur van een wijkraad, die voor heel Zuid beschikbaar is.

We hebben aan de wethouder gevraagd om voor Zuid flexibel om te gaan met de invoering van de nieuwe opzet. Onze zorgen werden meegenomen, maar bij het bestuur van de wijkraad bestaat de indruk dat de gemeente zich vrij strak aan de nieuwe opzet wil houden. Voor het bestuur van de wijkraad betekent dit dat er geen perspectief voor ons voor de toekomst is.

Als de gemeenteraad besluit dat de plannen voor de nieuwe opzet van burgerparticipatie in de nu gepresenteerde vorm wordt gehandhaafd, is de kans zeer groot dat er in 2021 in Zuid geen wijkraad meer bestaat, maar dat er ook geen vervangende structuur van buurtraden aanwezig zal zijn. De burgerparticipatie in Zuid is dan voorlopig verleden tijd.


 

 

Apeldoorn vergroent in 2020!

03-12-2019

Apeldoorn heeft grote plannen wat betreft vergroening in 2020! Dit keer zijn de winkelcentra aan de beurt.

Beplanting in straten, op daken en tegen gevels helpt onze stad af te koelen op hete dagen en bij nat weer het regenwater beter af te voeren. Bovendien: groene straten zien er gezellig uit. Goed nieuws: we gaan binnenkort meer kleur en groen aanbrengen bij verschillende winkelcentra in Apeldoorn, onder andere bij Het Fort, Schubertplein, de Eglantier, Maasstraat-Scheldestraat en Adelaarsplein.

Kleurrijke stad

Apeldoorn is een actieve gemeente wat betreft vergroening. We willen een belangrijke rol spelen in klimaatadaptatie en daarom proberen we zoveel mogelijk overbodige bestrating om te vormen tot groen. Dit jaar is ervoor gekozen aandacht te steken in de bestrating rondom winkelcentra. Winkelcentra zijn vaak erg “stenig” en bij verschillende winkelcentra zagen we de kans om nieuw groen te planten, ofwel bestaande beplanting om te vormen tot iets kleurrijkers.

Informeren van betrokkenen

Voor winkelcentrum het Fort is hiervoor op 5 november een inloopavond gehouden, aangezien hier de meeste nieuwe beplanting wordt toegevoegd. Belangstellenden, zoals de winkeliersverenigingen en de wijkraad, hadden onder andere vragen rondom het onderhoud. Bewoners, maar ook winkeliers en vastgoedeigenaren willen dat de gemeente zorgt dat dit goed geregeld wordt.
Voor de andere, wat kleinere, winkelcentra houden we geen bijeenkomst met de winkeliers en wijkraden. Bewoners worden met een brief geïnformeerd en bij de winkeliers lopen we even persoonlijk binnen om ze individueel te informeren en de gelegenheid te geven om vragen te stellen.

Doe jij ook mee?

De vergroening van de winkelcentra wordt gestart bij de Eglantier en het Adelaarsplein. Op dit moment wordt het komende plantseizoen aangehouden van december t/m maart, rekening houdend met de winterperiode en weersomstandigheden. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan het vergroenen van onze stad? Wij juichen initiatieven van harte toe! Ga naar www.apeldoorn.nl/groeninitiatief en lees hoe u uw ideeën in kunt brengen, wij ze uitvoeren en we het samen kunnen onderhouden. 

 Reanimatie

Op 19, 20 en 21 december houdt het Rode Kruis, afdeling Apeldoorn weer een Reanimatiemarathon. Dit jaar alweer voor de zesde keer. In de afgelopen vijf jaar hebben we honderden mensen geleerd hoe zij moeten reanimeren, om moeten gaan met de AED en hoe te handelen bij (ernstige) verslikking.

Ook dit jaar willen we weer zoveel mogelijk mensen bewust maken van het belang van snelle reanimatie. In Nederland zijn er 7.000 - 8.000 reanimaties per jaar buiten het ziekenhuis. Dat zijn er dus gemiddeld 20 per dag. In Nederland kunnen nu al zo’n 170.000 mensen reanimeren. Dat is een aardig aantal, maar nog lang niet genoeg.

Binnen Apeldoorn Reanimeert, bieden we iedereen een cursus aan voor € 35,- per persoon, de normale prijs ligt rond de € 55,-. De opbrengst hiervan gaat naar 3FM SeriousRequest: De Lifeline. Hierbij is inbegrepen 4 uur les, een cursusboek en een certificaat welke twee jaar geldig blijft.

Naast de gewone reanimatiecursus hebben we ook de cursus reanimatie bij baby’s en kinderen. Deze wordt gekoppeld aan een reguliere cursus (duur 6 uur) en deze kost € 50,-, de normale prijs ligt rond de € 85,-. In veel gevallen is dit bedrag (voor beide cursussen) terug te krijgen via uw zorgverzekering.

Onze deelnemers komen vaak in actie in groepen. Dit kan via het werk, de vereniging, de school, de buurt of een vriendengroep. Er zijn veel mogelijkheden voor data en tijden voor het volgen van de cursus. Is dit iets voor uw organisatie? Neem contact met ons op. Een mooi moment om het jaar nuttig af te sluiten. Wellicht komen er bij uw organisatie ook veel mensen voor wie zo’n cursus interessant kan zijn. Dan kunt u bij ons een poster of flyers aanvragen om deze mensen hierop te attenderen. Dat kan door een mailtje te sturen naar apeldoorn.reanimeert@rodekruis.nl .

Mocht uw team al volledig opgeleid zijn, dan is dat geweldig. Als dit langer dan 1 jaar geleden is, adviseren wij een herhalingscursus te doen. Wij bieden deze binnen onze actie aan voor €25,-.
Wij zien u ontzettend graag op 1 van bovengenoemde data of een ander afgesproken tijdstip. 

Wilt u zich direct aanmelden, dat kan hier :  https://shop.rodekruis.nl/apeldoorn-reanimeert .

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust via: apeldoorn.reanimeert@rodekruis.nl .

Als wij u niet gaan zien, willen we u nu al een heel veilig, gezond en succesvol 2020 wensen.Met vriendelijke groeten,

Projectteam Apeldoorn Reanimeert
Vanaf 6 november is het kantoor van de wijkraad iedere 1ste dinsdag van de maand open van 19.00 tot 20.00 uur. M.u.v. 2 januari. De wekelijkse woensdagmiddag spreekuur van 14.00 tot 16.00 blijft ongewijzigd.

 

Wijkraad Apeldoorn Zuid

Maasstraat 4

Apeldoorn.


World Clean Up Day   21-09-2019


Meer deelnemers dan verwacht tijdens World Clean Up Day in het Zuiderpark. Naast 30 volwassenen, waaronder een aantal mensen uit de politiek, en 6 kinderen kan de organisatie terugkijken op een geslaagde dag. Ruim 120 kg aan afval werd er uit het Zuiderpark gevist. De deelnemers genoten van het mooie weer en het gezamenlijk opruimen. Na afloop werd er nog lang nagepraat en konden de deelnemers genieten van de koffie/thee met wat lekkers van de Wijkraad Apeldoorn Zuid.

Foto's van deze geslaagde dag kunt u hier vinden.DE WATERSPEELPLAATS IN ZUIDERPARK APELDOORN IS AF!

18 april 2019

 

Apeldoorn heeft er vanaf nu, dankzij extra steun van Jantje Beton, er een geweldige speelplek bij: in het Zuiderpark is een grote waterspeelplaats gebouwd! Het is een rolstoeltoegankelijke speeltuin met onder andere drie bijzondere waterornamenten. De speelplek is nu klaar voor gebruik. Wethouder Nathan Stukker en Dave Ensberg (de directeur van Jantje Beton) openen de speelplaats op donderdag 18 april om 15.30 uur samen met de kinderen.

 

De gemeente Apeldoorn had al langer de wens om een speelplek te ontwikkelen in het Zuiderpark. Het park is in de afgelopen jaren flink opgeknapt. In het ontwerp stond het spelen met water en zand centraal. Dit was voor Jantje Beton aanleiding om deze speelplek mede te financieren. “Met water en zand spelen is bij kinderen favoriet; samen met vriendjes en vriendinnetjes spelenderwijs een beetje vies worden, hoort écht bij buitenspelen!”, zegt Dave Ensberg-Kleijkers.

POMPEN ZIJN SPECIAAL ONTWIKKELD

De drie waterornamenten maken de speelplaats bijzonder. De pompen waarmee kinderen de watertoestellen kunnen bedienen, zijn speciaal op maat gemaakt en de kinderen kunnen er  het hele jaar mee spelen, dus ook in de winter.

RAVOTTEN EN VIES WORDEN

Wethouder Nathan Stukker is blij met deze nieuwe plek. “De speelplaats is zo natuurlijk mogelijk ingericht, aansluitend bij de rest van het park. Daar waar het kon, is oud materiaal hergebruikt. Het is een plek geworden waar kinderen kunnen spelen, ravotten, ontdekken en vies kunnen worden. Dat is precies wat we voor ogen hadden”.Woensdagavond 10 april jl. is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de wijkraad Apeldoorn Zuid gehouden in de grote zaal van het buurthuis Maasstraat. In totaal waren er rond de 50 aanwezigen. Naast bewonersleden waren ook enkele in Zuid actieve medewerkers van gemeentelijke diensten aanwezig en een aantal vertegenwoordigers van politieke partijen.
Na een kopje koffie met gebak heeft de voorzitter van de wijkraad, Alie Mulder, een toelichting gegeven op het jaarverslag 2018 en het activiteitenplan 2019. Meeste stemmen kwamen los toen werd gesproken over te hard rijden in de wijk. Nagenoeg alle aanwezige buurten gaven zich al bij voorbaat op voor het (tijdelijk) plaatsen van een snelheidsdisplay.
Daarnaast heeft de penningmeester, John Langen, de financiën van de wijkraad doorgenomen en verklaarde de kascommissie dat ze, na controle van de boeken, heeft ingestemd met de wijze waarop financiële zaken over het jaar 2018 zijn verantwoord.
Na dit formele deel van de vergadering heeft Henk Weltje ons in een boeiend verhaal met oude tekeningen meegenomen in de lange geschiedenis van de Kayersbeek. De avond werd tenslotte onder het genot van een drankje en een hapje afgesloten met een gezellige napraat.
Waterspeelplaats.

De waterspeelplaats in het Zuiderpark nadert met rasse schreden zijn voltooiing. Wat zullen de kinderen hier een plezier aan beleven. 

Foto: Theo BoerkampHelp jij de natuur ook een handje.....

Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste deel rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. De gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen van het riool. Asfalt wordt vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij hier ook een bijdrage aan leveren, door de regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het riool.

Wat is afkoppelen? De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt, verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater van het dak niet langer het riool instroomt, maar wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater.

De voordelen van afkoppelen Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool laat stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor minder kans op wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties beter. Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor planten, bomen en de natuur om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter van afkoppelen. Help jij mee?

Hoe koppel je af? Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. Een aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt en het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier het meest geschikt is. We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op het dak valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen (foto) of het opvangen in een regenton (foto) en het op die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. Meer informatie over de verschillende manieren van afkoppelen is te vinden op ​www.apeldoorn.nl/regenwater​
Subsidie Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater​. Doet dit wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen en voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.
Dinsdag 12 maart is in het Carrouselpark de eerste cascade van Zuid een feit geworden. Bij de aanpassing van de Ugchelsebeek Noord is een afsluiting geplaatst, die bij hoog water kan worden opengezet. Bij de openingshandeling draaien Wethouder Mark Sandman en Heemraad Frans ter Maten de bouten los. Via een ingenieus touwensysteem zorgen Ron Brummelkamp van Dorpsraad Ugchelen en Alie Mulder van Wijkraad Apeldoorn Zuid ervoor dat de afsluiting helemaal open wordt gezet, waarna het water naar beneden een wadi instroomt.
Weer is een mooi stukje beek in Apeldoorn klaar.


De wijkraad Apeldoorn Zuid verhuist naar het buurthuis Maasstraat


Na 10 jaar in dok Zuid een kantoor te hebben gehad verhuist de wijkraad Apeldoorn Zuid per 15 maart a.s. naar het buurthuis aan de Maasstraat. De voorzitter van de stichting buurthuis Maasstraat, Jan Veeneman, en van de wijkraad Apeldoorn Zuid, Alie Mulder, hebben hiervoor maandag 14 januari het huurcontract getekend.
De wijkraad krijgt haar nieuwe kantoor direct bij de ingang van het buurthuis. Door deze verhuizing bezuinigt de wijkraad flink op de huisvestingskosten, terwijl de bereikbaarheid en zichtbaarheid gehandhaafd blijven. Ook het buurthuis is blij dat ze een nieuwe en vaste bewoner erbij krijgen.
Daarnaast denken we dat we elkaar samen alleen maar sterker kunnen maken.
Het is bijna zover. De meeste spullen staan al in dozen ingepakt en woensdag 13 maart rijdt de verhuiswagen voor bij dok Zuid om alles in te laden en dit vervolgens 500 meter verderop bij het buurthuis Maasstraat weer uit te laden. Deze woensdag, 13 maart, is er daarom geen spreekuur.
Op woensdagmiddag 20 maart bent u van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom om onze nieuwe huisvesting in de Maasstraat te komen bekijken. De koffie en thee en ook iets lekkers staat voor iedereen klaar.
Na die tijd hebben we weer iedere woensdagmiddag inloopspreekuur van 14.00 – 16.00 uur, maar dan dus in het buurthuis Maasstraat, Maasstraat 4 in Apeldoorn.

Per mail blijven wij bereikbaar via:
info@wijkraadapeldoornzuid.nl

Telefoon: 0555339626


Het bestuur van de wijkraad Apeldoorn Zuid


Even voorstellen

Mijn naam is Harriët Althof en sinds 2016 werk ik als stadsdeelmanager bij de gemeente Apeldoorn. In maart 2016 ben ik begonnen in deze functie als duopartner van Saskia van Klaarbergen in het stadsdeel Zuidwest voor m.n. het dorp Ugchelen. Omdat Saskia een nieuwe uitdaging heeft gevonden ben ik sinds 1 februari van dit jaar de stadsdeelmanager voor het volledige stadsdeel Zuidwest, dus zowel voor de wijk Zuid als het dorp Ugchelen. Voor wie mij (nog) niet kent, wil ik mij graag even aan u voorstellen.
Ik ben 52 jaar, al 29 jaar getrouwd met Vincent en samen wonen wij nu 25 jaar in Apeldoorn. We hebben twee dochters van 22 en 24 jaar. Beiden zijn inmiddels “de deur uit”, zodat we weer met z’n tweeën thuis zijn door de week.
Sinds 2008 werk ik bij de gemeente Apeldoorn, waarvan 8 jaar als relatiemanager Economische Zaken en de laatste 3 jaar als stadsdeelmanager. De relatiemanagers en de stadsdeelmanagers zijn de ogen en oren van deze mooie gemeente en hebben veel contact met de mensen in de wijk en het dorp.
Als stadsdeelmanager ben ik de verbinder tussen de gemeente Apeldoorn en de inwoners van de wijk Zuid en het dorp Ugchelen. Ik wil graag de samenwerking met en tussen bewoners, gemeente, woningbouwcorporaties, politie en welzijnsorganisaties en andere actievelingen in Zuidwest bevorderen. Dit doe ik oa door elke maand met wijkraad en de dorpsraad mee te vergaderen.
Samen met u wil ik graag verder werken aan een mooi en leefbaar Zuidwest, waarbij zowel inwoners als gemeente zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving van wonen en werken.
Voor vragen en opmerkingen over Zuidwest kunt u bij mij terecht.
Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 06-31649895 en via email h.althof@apeldoorn.nl
Graag tot ziens!

Harriët Althof


De wijkraad Apeldoorn Zuid verhuist naar het Buurthuis Maasstraat

Na 10 jaar in dok Zuid een kantoor te hebben gehad verhuist de wijkraad Apeldoorn Zuid per 15 maart a.s. naar het buurthuis aan de Maasstraat. De voorzitter van de stichting buurthuis Maasstraat, Jan Veeneman, en van de wijkraad Apeldoorn Zuid, Alie Mulder, hebben hiervoor dinsdag 15 januari het huurcontract getekend.

De wijkraad krijgt haar nieuwe kantoor direct bij de ingang van het buurthuis. Door deze verhuizing bezuinigt de wijkraad flink op de huisvestingskosten, terwijl de bereikbaarheid en zichtbaarheid gehandhaafd blijven. Ook het buurthuis is blij dat ze een nieuwe en vaste bewoner erbij krijgen. Daarnaast denken we dat we elkaar samen alleen maar sterker kunnen maken.

De Algemene Ledenvergadering van de wijkraad Apeldoorn Zuid wordt dit jaar ook in het buurthuis Maasstraat gehouden. Noteer alvast in agenda: woensdagavond 10 april 2019 aanvang 19:30 zaal open 19:00 de koffie en thee  staan klaar. De leden van de wijkraad ontvangen voor deze bijeenkomst ook nog een uitnodiging per post.


Kerstmis in dok Zuid

 

Vrijdagmiddag 14 december was het gezellig druk in dok Zuid, er stonden 125 doosjes klaar met materiaal voor een kerststukje.
Er is hardt gewerkt door jong en oud om de mooiste creatie te maken.
Onder het genot van een kop erwtensoep of warme chocolademelk werd er ook gezellig bijgepraat.
De kerstman was ook aanwezig hij bewonderde de werkstukjes en ging met veel kinderen op de foto.
Aan het eind van de middag was al het materiaal verwerkt tot 125 kerststukjes.
Met dank aan Lidl voor de sponsoring.
De bloemist voor zijn inzet 
Accres voor de ondersteuning 
En de vrijwilligers voor hun energie

Wijkraad Apeldoorn ZuidHet eerste jaar van de nieuwe Wijkraad Apeldoorn Zuid zit erop.

Na een voorzichtige start in het najaar van 2017 is de nieuwe Wijkraad Apeldoorn Zuid dit jaar aardig op stoom gekomen. Vonden in het begin weinig mensen de weg naar ons ons spreekuur, nu een jaar verder is het vaak een levendige bedoening. Waar bij ons veel over wordt geklaagd zijn het te hard rijden in de buurt en (geluids) overlast bij banken en andere hangplekken in de wijk. Iedere maand hebben wij een overleg met de wijkregisseur en de wijkbeheerder van de gemeente en samen wordt gekeken of en wat gedaan kan worden om de gemelde problemen op te lossen. Om de paar maanden hebben we over deze zaken ook een overleg met onze wijkwethouder Jeroen Joon.

Naast het oplossen van klachten, hebben we afgelopen jaar ook activiteiten georganiseerd  om wijkbewoners met elkaar in contact te brengen. Zo zijn een aantal knutselmiddagen voor kinderen georganiseerd en samen hebben we  deze maand Sinterklaas gevierd. Met de volwassenen uit de wijk hebben we gegraven aan de nieuwe Kayersbeek in het Zuiderpark (en gebarbecued) en recent kerstbakjes gemaakt in dok Zuid.

Ook werken we mee om de wijk fijner te maken voor oud en jong. De wijkraad beschikt hiervoor over een budget om bewonersactiviteiten (mede) mogelijk te maken. In 2018 hebben we zo bijvoorbeeld kinderspeeldagen ondersteund en kinderspeelplekken meegefinancierd. Buurt- en bewonersgroepen die iets organiseren voor de onderlinge binding in de buurt of wijk kunnen een beroep doen op dit budget.

Voor 2019 hebben we ook goede voornemens. Samen met bewoners, gemeente en politie willen we bekijken of we samen iets kunnen doen tegen het te hard rijden in de wijk. Ook willen we in het voorjaar met een parkfeestje stil staan bij de nieuwe beek in het Zuiderpark o.a. met de onthulling van het kunstwerk dat  kunstenares Iris Burghout maakt. Mocht u een leuk idee hebben voor het in gebruik nemen van de beek, dan horen we dat graag. Ook zouden we graag het Zuiderparkfestival weer terug zien, maar met slechts 4 bestuursleden lukt dat niet om te organiseren. Daarom aan u als bewoner van Zuid die het Zuiderparkfestival ook  een warm hart toedraagt: geef je op om samen met elkaar weer een festival te organiseren.

Een andere grote verandering voor komend jaar wordt onze verhuizing. Midden volgend jaar gaat ons kantoor van dok Zuid naar het buurthuis aan de Maasstraat. Naast een forse besparing op de huisvestingskosten, hopen we zo nog dichter bij de bewoners van Zuid te komen.

Mocht u door het voorgaande enthousiast worden en denken hier wil ik als bestuurslid of vrijwilliger ook aan meedoen, dan bent u van harte welkom. Kom eens langs op  de woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in dok Zuid. De koffie of thee staat altijd klaar. Kunt u dan niet, maak dan een afspraak door te mailen naar info@wijkraadapeldoornzuid.nl.

Tenslotte wensen wij iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.Woensdagmiddag 5 december werden de kinderen in Dok Zuid verrast met een bezoek van de Sint en zijn pieten.  De kinderen waren blij en zongen uit volle borst de bekende sinterklaasliedjes, aan het eind van het bezoek   kregen alle kinderen een cadeautje, dat maakte het sinterklaasfeest compleet, we willen de Sint en zijn Pieten hartelijk danken voor het bezoek dat ze  brachten aan Dok Zuid.

Met dank aan de vrijwilligers

Wijkraad Apeldoorn Zuid


Het is zover, donderdag 6 december om 14.00 uur wordt de Kayersbeek die in het Zuiderpark opnieuw is aangelegd, voorzien van stromend water vanaf de aftakking bij de Dubbelbeek.


Volg de aanleg van de Kayersbeek in het Zuiderpark

klik hier


Burendag 2018Start werkzaamheden Kayersbeek in Zuiderpark

11-09-2018 16.10 uur 

De Kayersbeek gaat door het Zuiderpark stromen en de uitvoering van dit gezamenlijke project is gestart! Om dit moment te markeren hebben wethouder Mark Sandmann en heemraad Frans ter Maten gisteren samen met buurtbewoners een symbolisch steentje bijgedragen aan de eerste graafwerkzaamheden.

Kayersbeek Zuiderpark maakt deel uit van het omvangrijke ‘bekenprogramma’, waarin waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Apeldoorn samen werken aan herstel van 14 beken in de stad. Via dit programma werken gemeente en waterschap aan duurzaam waterbeheer, natuurontwikkeling, het creëren van recreatiemogelijkheden en behoud van Apeldoorns cultuurhistorie.
Het programma draagt ook bij aan de ambitie van de gemeente om Apeldoorn schoner, gezonder en groener door te geven aan nieuwe generaties.

Het deelproject Kayersbeek Zuiderpark is naar verwachting eind van het jaar klaar.

Dankzij bewoners hoog op agenda

Mede dankzij enkele zeer betrokken buurtbewoners - die telkens weer het belang van het herstel van de Kayersbeek in het Zuiderpark benadrukten - is dit project hoog op de uitvoeringsagenda terecht gekomen en is er voor de uitvoering ook budget ter beschikking gekomen.

Bijzonderheden project

  • Er wordt ongeveer 1400 meter nieuwe beek bovengronds aangelegd over de hele lengte van zuid naar noord door het park. Dit is een verwijzing naar vroeger, toen de Kayersbeek ook in noordelijke richting afboog.
  • Met de toevoeging van de beek aan het park wordt de ruimtelijke kwaliteit van het park verbeterd. De beek komt in het zuidelijke deel van het park in een dijkje te liggen en verder naar het noorden komt de beek geleidelijk in het maaiveld terecht. Dit hoogteverschil is nodig om de beek goed te laten stromen en te laten aansluiten op de andere delen van het watersysteem. Maar dit maakt het ook tot een bijzonder en opvallend ‘typisch Apeldoorns’ element in het park.
  • Langs en in het water kan straks worden gespeeld. Een deel van de paden in het park wordt ook opgeknapt, dus er komen volop toegankelijke wandelmogelijkheden, met uitzicht op de beek.
  • Tot slot; het bedrijf Dura Vermeer gaat de aanleg en het uitgraven van de beek combineren met het opknappen van een deel van de paden. Hierdoor hoeft minder grond te worden afgevoerd en is er ook minder nieuw materiaal nodig: een duurzame, ‘circulaire’ werkwijze dus.
  • De droge, hete zomer heeft ons laten zien hoe belangrijk de aanwezigheid van water in onze directe omgeving is. Door de aanleg van deze beek gaan we ‘hittestress’ tegen en zal het park groener blijven in periodes met weinig regenval. Tegelijkertijd zal het water bij hele zware regenval en wateroverlast straks beter zijn weg vinden.
  • De waterkwaliteit van de vijver in het noorden van het park zal aanzienlijk verbeteren. Dit is nu nagenoeg stilstaand water waar bijvoorbeeld veel watervogels het water vervuilen. Door er vers zuurstofrijk water in te laten stromen wordt de vijver schoner. En een verbetering van de waterkwaliteit zal ook zorgen voor een rijkere flora en fauna.

Meer informatie en foto’s

Voor meer informatie over het bekenprogramma in het algemeen en de Kayersbeek in het bijzonder, inclusief foto’s en tekeningen, zie www.apeldoorn.nl/beken  


Wijkraad per golfkar door Zuid met wethouder.

Da’s nog eens nuttig en leuk! Met de kersverse wethouder Jeroen Joon reden we 4 juli per golfkar door Zuid. Extra onder de aandacht kwamen gebieden waar wat speelt. Zoals de Kayersbeek, die wordt verlegd. Natuurlijk langs Mudanthe, die uit de Finse school moet. Ook werd de Maasstraat met het parkeerprobleem bij Action aangestipt, net als de nodige opknapbeurt voor een gedeelte van de Staatsliedenbuurt.

De wijkraad werd tijdens de rit vertegenwoordigd door Hans Schoenmaker (chauffeur) secretaris Theo Huts en voorzitter Alie Mulder (in het midden op foto 3). Verder reden mee Hariët Althof en Wim Mulder (achterin de kar) van de gemeente Apeldoorn. Iedereen genoot van de bijzondere rit. En het mooie weer.

Theo Huts, Hans schoenmaker, Alie Mulder, Jeroen Jool, Wim Mulder