Wijkraad Apeldoorn-Zuid

Wijkraad Apeldoorn Zuid

Als wijkraad vormen wij de schakel tussen bewoners uit Apeldoorn Zuid en de gemeente Apeldoorn. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid van onze wijk en komen wij op voor de belangen van onze bewoners. De belangenbehartiging heeft betrekking op verschillende maatschappelijke (beleids) terreinen, zoals bouwen en wonen, vrije tijd, verkeer en vervoer, communicatie, zorg, welzijn en veiligheid


Apeldoorn ruimt op!


Op 22 september is het Burendag! Een dag waarop mensen samenkomen en iets goeds doen voor elkaar en de buurt! Een mooie dag dus ook om zwerfafval op te ruimen. Samen met gemeenteraadsleden, enthousiaste  bewoners, verenigingen en dorps-en wijkraden komen we in actie door in heel Apeldoorn zwerfafval op te ruimen.

Wat gaan we doen?


We verspreiden ons op 22 september over verschillende locaties in Apeldoorn. Hierdoor hopen we nóg meer mensen te enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan een schoon Apeldoorn. Aan het einde van de dag (16.00 uur) komen we bij elkaar bij Werkgebouw Zuid, Aruba 4. Burgemeester John Berends is ook aanwezig om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

Meedoen?

Doe je ook mee? Meld je aan via https://fd10.formdesk.com/apeldoorn/apeldoornruimtop!

Dit mag uiteraard ook samen met je buren, vereniging of familie! Je kunt in het formulier aangeven in welk gebied je wilt komen helpen en op welk tijdstip jou het beste uitkomt.
Meer informatie volgt nog. Vragen? Mail naar rein@apeldoorn.nl
Samen maken we heel Apeldoorn Rein!

Met vriendelijke groet,

Team Heel Apeldoorn is Rein

 

 

 Vind onze Facebookpagina leuk.