Wijkraad Apeldoorn-Zuid

Wijkraad Apeldoorn Zuid

Als wijkraad vormen wij de schakel tussen bewoners uit Apeldoorn Zuid en de gemeente Apeldoorn. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid van onze wijk en komen wij op voor de belangen van onze bewoners. De belangenbehartiging heeft betrekking op verschillende maatschappelijke (beleids) terreinen, zoals bouwen en wonen, vrije tijd, verkeer en vervoer, communicatie, zorg, welzijn en veiligheid


Openbare ledenvergadering Wijkraad Zuid op 16 april.

Wijkraad Apeldoorn Zuid houdt maandagavond 16 april 2018 in dok Zuid zijn jaarlijkse openbare ledenvergadering. Inwoners van Apeldoorn Zuid zijn van harte uitgenodigd deze bij te wonen.

De vergadering begint om 20 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar.  Locatie:  dok Zuid, 1e Wormenseweg 460. Meer.....